Het was reeds in het begin van de 20ste eeuw dat de familie Michielssen interesse begon te tonen voor vee en vlees, wat resulteerde in de opening van een slagerij in 1926.In 1969 barst de slagerij Michielssen uit zijn voegen en beslist Louis Michielssen om zich verder toe te spitsen op zijn grote passie, namelijk kwaliteitsvleeswaren produceren. De geboorte van LMJ is een feit.

Met de jaren wordt er een kwaliteitsgamma uitgebouwd dat ondanks alle veranderde eetgewoontes nog steeds een “must” is voor elke slagerij.

Rond 1990 geeft Louis zijn bedrijf door aan zijn drie gedreven zonen Lou, Ji en Luc, en zij bouwen de firma verder uit steunende op drie belangrijke peilers, namelijk

- “Prijs” : Kwaliteitsvleeswaren aan zeer scherpe prijzen.
- “Kwaliteit” : Produceren volgens zeer strikte hygiënische normen.
- “Service” : Snelle leveringen met eigen transport en het inspelen op de vragen van de klant.

In 1996 wordt het ISO Certificaat behaald en wordt er geproduceerd volgens de strikte HACCP normen. In 2005 wordt de strenge BRC norm behaald, in 2012 wordt de zeer strenge IFS-norm behaald. Onder deze strenge en strikte normen en reglementeringen blijft ook nu de oorspronkelijke drijfveer dezelfde, namelijk kwaliteitsvleeswaren produceren zonder het ambachtelijk karakter uit het oog te verliezen.

Het dagelijks beheer van de firma LMJ ligt tot op heden nog steeds in de handen van Lou, Ji en Luc Michielssen, met daaronder een gemotiveerd vakteam dat zorgt voor lekkere, ambachtelijke hoogwaardige kwaliteitsvleeswaren zodat wij heden kunnen ogen op een ruim assortiment van gezouten, gerookte, gekookte en gebakken vleeswaren of anders gezegd  “ Een wereld van ambachtelijke vleeswaren”.

Weergave van het nieuwe gebouw.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Werken volgens de duurzaamheidregels :

Waterverbruik

 • Gebruik van regenwater voor sanitair en voor reiniging langs buitenzijde van vrachtwagens.
 • Verwarming van reinigingswater door middel van warmterecuperatie op de koelinstallaties
 • Speciale douchekoppen
 • Centraal reinigingssysteem met in alle werkplaatsen aftappunten en automatisch dosering van zepen en desinfectie.
 • Schuurschrobmachine

Koelinstallaties

 • Koelinstallaties hebben als koelmiddel betaïne
 • Permanente temperatuurbewaking met automatisch alarmmelding via mail, sms. 
 • Piekstroombewaking
 • Computergestuurde elektrische ontdooiing zodat onnodige ontdooiingen voorkomen worden.
 • Frequentie gestuurde motoren
 • Condensatorbatterij 

Afvalbehandeling

 • 4 Vetafscheiders
 • Gescheiden afvalbehandeling ( Karton, Plastiek, PMD, ... )
 • Hergebruik van kopier- en printpapier door te drukken op de keerzijde
 • Zeef(filter) geplaatst voor lozing in de riolen om het gehalte aan zwevende stoffen te verlagen.

Luchtbehandeling

 • Compressoren omgebouwd met daarbovenop een uitbreiding van opslag luchtcitern, zorgt voor minder start/stops van de compressor en bijgevolg minder verbruik aan elektriciteit.

Elektriciteit

 • Aankoop en verbruik van elektriciteit opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen of afkomstig van kwalitatieve warmtekrachtinstallatie
 • Bewegingsdetectoren

Milieu

 • Digitale facturen verkrijgbaar
 • Digitale weegbons

Verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu

 • Doel milieu zo weinig mogelijk belasten